Aptaujas par interneta pakalpojumiem

Aicinam Jūs piedalīties aptaujās par interneta pakalpojumiem. 
Anketu/as var aizpildīt elektroniski (zemāk), vai, izdrukāt un aizpildīt, iesniedzot ciemata pārvaldniekam vai apsargam.

"Saulīšu Internets" ir īpaši pateicīgs par atgriezenisko saiti, jo tā var labāk izprast, kādas ir iedzīvotāju un klientu domas, vēlmes un iespējas.

Aptauja par interneta pakalpojumiem

Aptauja ikvienam Saulīšu ciemata un Dreiliņu iedzīvotājam